O spoločnosti

Spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2013, zakladá na rodinnej tradícii a čerpá z dlhoročných skúseností nadobudnutými tvrdou a usilovnou prácou. Primárnou činnosťou, ktorou sa zaoberáme je stavebná výroba a príprava stavieb. Máme zrealizovaných mnoho väčších aj menších projektov v oblasti pozemného a inžinierskeho stavebníctva, ide hlavne o stavby občianskej vybavenosti, komunikácie, rekonštrukcie, opravy, atď. V príprave stavieb sa zaoberáme tvorbou projektovej dokumentácie, rozpočtov a cenovými ponukami. Vieme zabezpečiť činnosť stavebného dozoru a stavbyvedúceho. Ďalšimi činnosťami, ktorými sa venujeme sú rôzne výkopové práce a preprava hmôt spojené so stavebnou výrobou. V zimnom odbobí ponúkame služby zimnej údržby.

Našim prvoradým cieľom je KVALITA. Najkvalitnejšie stavebné materiály dostupné na trhu v spojení s kvalitnou prácou našich pracovníkov vytvárajú vynikajúce výsledky bez riešenia následných reklamácií, chýb alebo porúch v stavbách. Neexistuje problém, ktorý by sme nevedeli vyriešiť.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že budete spokojní.

o-nas2