Spevnené plochy okolo rodinného domu

Pred:

Po:

Sídlisko Západ Spišská Nová Ves – bezbariérove komunikácie

Osadenie žumpy

Novoveská Huta – Vizualizácia a realizácia úpravy vstupu na cintorín

Novoveská Huta – domurovanie zábradlia na kamennom moste

Madaras – bezbariérové úpravy

Hotelová akadémia Spišská Nová Ves – Doplnenie dopravného značenia

Divadlo Reduta Spišská Nová Ves – oprava kanalizácie

Novoveská Huta – komunikácie pre peších