3D VIZUALIZÁCIE EXTERIÉROV

3D vizualizácie interiérov

Projekčná činnosť

  • Projekty pre územné konanie
  • Projekty pre stavebné povolenie
  • Realizačné projekty (všetky projekty vrátane statického posudku, energetického certifikátu budovy, výkazu výmer a rozpočtu)
  • Architektonické štúdie

Rozpočty a cenové ponuky