• Projekty pre územné konanie
  • Projekty pre stavebné povolenie
  • Realizačné projekty (všetky projekty vrátane statického posudku, energetického certifikátu budovy, výkazu výmer a rozpočtu)
  • Architektonické štúdie
  • Architektonická štúdia rekonštrukcie nevyužívanej budovy roľníckeho družstva na motokárovú halu s denným barom
  • Dvojbytová budova
  • NDH Nábytok Spišská Nová Ves - prístavba predajne
  • Viacbytová budova