• rekonštrukcia hlavného vstupu, vytvorenie 4 nových koncesií pre nájomcov, vytvorenie priestoru pre kaviareň
  • činnosť stavbyvedúceho