• na odvetranie základu boli použité odvetrávacie lišty a nopová fólia
  • na povrchovú úpravu sokla bola použitá tixotropná malta vystužená vláknami s kontrolovaným zmrašťovaním
  • na odvetranie zákaldu boli použité odvetrávacie lišty a nopová fólia
  • na povrchovú úpravu sokla bola požitá tixotropná malta vystužená vláknami s kontrolovaným zmrašťovaním