• Aupark BA - Stavebné úpravy P4
 • Duklianska ulica Spišská Nová Ves - Rekonštrukcia panelového chodníka
 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves - Odvetranie základu - východná strana
 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves - Rekonštrukcia plota - 1.etapa
 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves - Rekonštrukcia plota - 2.etapa
 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves - Rekonštrukcia plota - 3.etapa
 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves - Výroba a montáž ochranej konštrukcie
 • LIDL BA - Saratovská ulica - Rekonštrukcia predajne a parkoviska
 • Novoveská Huta - Statické zabezpečenie a sanácia kamenného mostu
 • Divadlo Reduta Spišská Nová Ves - Rekonštrukcia balkóna
 • Divadlo Reduta Spišská Nová Ves - Rekonštrukcia WC muži
 • Divadlo Reduta Spišská Nová Ves - Rekonštrukcia WC ženy
 • TRW Automotive - Nové Mesto nad Váhom
 • Školská ulica - chodník
 • Autobusové prístrešky Mercury Market a MPC
 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves - Rekonštrukcia plota - 5.etapa
 • Levoča - pochôdzna terasa
 • Novoveská Huta - komunikácie pre peších
 • Divadlo Reduta Spišská Nová Ves - oprava kanalizácie
 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves - Doplnenie dopravného značenia
 • Chata v rekreačnej oblasti Čingov - Návrh a realizácia nosnej konštrukcie točeného schodiska
 • Madaras - bezbariérové úpravy
 • Novoveská Huta - domurovanie zábradlia na kamennom moste
 • Novoveská Huta - Vizualizácia a realizácia úpravy vstupu na cintorín
 • Osadenie žumpy
 • Sídlisko Západ Spišská Nová Ves - bezbariérove komunikácie
 • Spevnené plochy okolo rodinného domu