Vykonávame činnosti stavbyvedúceho

Máme skúsenosti s väčšími aj menšími stavbami rôzneho druhu, od stavieb občianskeho vybavenia, cez obchodné centrá, skladové haly až po inžinierske stavby.