Predaj oplotenia

Výhodou týchto oplotení je, že nie sú zvárané, ale profily sú zlisované dokopy
dostupné aj bez povrchovej úpravy alebo podľa výberu.

www.krosfencing.eu