Kontakt

Najkvalitnejšie stavebné materiály dostupné na trhu v spojení s kvalitnou prácou našich pracovníkov vytvárajú vynikajúce výsledky bez riešenia následných reklamácií, chýb alebo porúch v stavbách. Neexistuje problém, ktorý by sme nevedeli vyriešiť.

Adresa

Myro s.r.o.
Tepličská cesta 1
05201 Spišská Nová Ves
IČO: 50 930 966
DIČ: 212 052 8289

TEL.: +421 905 288 793
E-MAIL: miroslav.ris@myro.sk