Projektová dokumentácia

Vrámci projektovej činnosti sa venujeme vypracovaniu komplexnej projektovej dokumentácie drobných, jednoduchých a všeobecných stavieb. Projektovú dokumentáciu vieme vypracovať vo všetkých jej stupňoch, od štúdie, cez projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, až po realizačný projekt.

“Vieme vypracovať projektovú dokumentáciu aj pre rôzne rekonštrukcie, opravy, búracie práce, zmeny stavieb, projekty skutočného vyhotovenia, atď.”

Výhodou našej spoločnosti je, že väčšiu časť projektovej dokumentácie vypracujeme vlastnými kapacitami bez pomoci externých profesistov a to konkrétne:

 • architektonicko- stavebné riešenie stavby
 • požiarnu ochranu stavby
 • statické posúdenie stavby
 • tepelnotechnické posúdenie stavby
 • projekty navrhovaných pripojení (elektroinštalácia, plynovod, vodovod, kanalizácia,…)

V prípade záujmu vieme vypracovať aj ďalšie časti projektovej dokumentácie, napr. zdravotno-technologicé inštalácie, vnútornú a vonkajšiu elektroinštaláciu, vzduchotechnickú inštaláciu, 3D vizualizáciu projektu, atď.

Neváhajte nás kontaktovať

Požiarna ochrana stavieb

Od októbra 2015 sme sa zamerali na riešenie špeciálnej časti projektovej dokumentácie, a tou je požiarna ochrana stavieb. Počas nášho krátkeho pôsobenia v tejto oblasti sme stihli už vypracovať veľa väčších aj menších projektov.

 • Dom Charitas sv. Vincenta de Paul Vyšný Slavkov – projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • Budova denného stacionáru Domu Charitas sv. Vincenta de Paul Vyšný Slavkov
 • Skladová hala Procentrum Košice
 • IBV Levoča – lokalita Pri strelnici I. a II.
 • Študentské bývanie – Obchodná 43-49, 51 Bratislava
 • Hotel Metropol Spišská Nová Ves – Rekonštrukcia interiéru II. – vstupné priestory a ubytovacia časť
 • Hotel Metropol Spišská Nová Ves – požiarne evakuačné plány
 • Všeobecná nemocnica v Gelnici
 • Pálenica Spišský Hrhov
 • Sklad cukroviniek Prešov
 • Sklad slinku Jelšava
 • Viacbytová budova Spišská Nová Ves
 • Zateplenie bytových domov Svit, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, …
 • Administratívne priestory SWIDA Innovative Košice
 • Výstavba štyroch bytových domov Trnkov
 • Súkromná materská škola a jasle Šafranček Trnkov
 • Trade Center Gelnica
 • Predajňa Pepco Rožňava
 • Administratívno – výrobné priestory Tandem plus crc Spišská Nová Ves
 • Oprava strechy na ZŠ Levočská SPišská Nová Ves
 • Nadstavba bytového domu Spišská Nová Ves
 • Penzión Salamander Palcmanská maša
 • Rehabilitačné centrum pre zrakovo postihnutých Levoča
 • Rekonštrukcia zimného štadióna Kežmarok – konzultácie pri realizácii stavby
 • Valach s.r.o. – rozšírenie predajne
 • Budova na bývanie – zmena užívania na polyfunkciu
 • IBV Kamenný obrázok I. Spišská Nová Ves
 • Bytový dom Spišská Nová Ves – inštalácia výťahov
 • Bytový dom Hanulova ul. – Spišská Nová Ves  
 • Bytový dom Javorova ul. – Spišská Nová Ves  
 • Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu – Kysucké Nové Mesto
 • IBV Čenčice
 • Zateplenie Obecného úradu – Kolinovce
 • Krytá plaváreň – Spišská Nová Ves
 • Modernizácia technológie Zimného štadióna – Spišská Nová Ves
 • Rôzne projekty rodinných domov, chatiek, záhraných domčekov, garáží, altánkov, rekonštrukcie ciest, drobných a jednoduchých stavieb

Radi vám poradíme

Adresa

Myro s.r.o.

Tepličská cesta 1

052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt