AUPARK BA

Rekonštrukcia hlavného vstupu

vytvorenie 4 nových koncesií pre nájomcov,
vytvorenie priestoru pre kaviareň, činnosť stavbyvedúceho

myro
stavebná činnosť