Divadlo Reduta Spišská Nová Ves – havarijný stav vnútornej a vonkajšej kanalizácie