Domurovanie zábradlia na kamennom moste – Novoveská Huta