TRW Automotive – Nové Mesto Nad váhom
Expedičná plocha na hotové výrobky s prestrešením