Hotelová akadémia Spišská Nová Ves – doplnenie dopravného značenia, odvetranie základu
rekonštrukcia oplotenia, výroba a montáž ochrannej konštrukcie